• فتوشاپ90%
  • PHP70%
  • HTML90%
  • CSS40%
  • افترافکت60%
  • فتوشاپ90%
  • ایلاستراتور70%
  • کرل دراو90%
  • سینمافوردی10%
  • افترافکت60%